Նոր անուանումներ Պէյրութի Պատրիարքական թեմին մէջ

2016 May 30

Թեմական Անուանումներ

 

Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց, Իր Պատրիարքական Թեմին մէջ, երեքշաբթի 24 մայիս 2016-ի վճռագրով

անուանեց

 

Գերյարգելի Հայր Եղիա Ծ. Վ. Եղիայեանը՝ Զալքայի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ ժողովրդապետ, 12 յունիսէն սկսեալ:

Գերյարգելի Հայր Եղիա Ծ. Վ. Եղիայեանը՝ հոգեւոր վարիչ Սուրբ Խաչ-Հարպոյեան Վարժարանին:

Գերապատիւ Հայր Սեպուհ Վարդապետ Կարապետեանը՝ Աշրաֆիէի Սրբոյ Կուսին Աւետման եկեղեցւոյ ժողովրդապետ, 12 յունիսէն սկսեալ:

Արժանապատիւ Տէր Րաֆֆի Քահանայ Յովհաննէսեանը՝ հոգեւոր վարիչ Մեսրոպեան Վարժարանին:

Գերապատիւ Հայր Ղազար Վարդապետ Պետրոսեանը՝ օգնական հոգեւոր վարիչ Մեսրոպեան Վարժարանին:

Գերապատիւ Տէր Խաչիկ Վարդապետ Գույումճեանը՝ օգնական հոգեւոր վարիչ Մեսրոպեան Վարժարանին:

Գերապատիւ Հայր Մաշտոց Վարդապետ Զահթէրեանը՝ օգնական հոգեւոր վարիչ Սուրբ Խաչ-Հարպոյեան Վարժարանին:

Արժանապատիւ Տէր Կարապետ Քահանայ Թադէոսեանը՝ Պատրիարքարանի Ներքին Մատակարար եւ Գրադարանապետ:

 

 

Պէյրութ, 24 մայիս 2016

Դիւան Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան